skip to Main Content

Tõenäosus

Tõenäosus on matemaatiline mõiste, mis on seotud konkreetse sündmuse toimumise kindluse, juhuslikkuse või võimatusega. Sündmuse tõenäosus on arv, mis iseloomustab sündmuse toimumise võimalikkust teatud tingimustel.  Suhteline sagedus näitab, kui suur on tõenäosus mingi sündmuse toimumiseks. Tõenäosuse arvutamine Tõenäosuse leiame, kui…

Read More
Back To Top