skip to Main Content

Palga ja sellega seotud maksude arvutamine

Palgakalkulaatori abil saad arvutada kõiki töötasuga seotud makse ning teha sobivad valikud algandmete täpsustamiseks, olgu selleks tulumaksuvaba miinimumi arvestamine või kogumispensioni määra kindlakstegemine. Vali, mida kasutada lähteandmetena ning arvuta palgafondi, bruto ja neto palka (2019. aasta maksude alusel).

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Back To Top