skip to Main Content

Bruto ja neto palga + maksude kalkulaator

Palgakalkulaatori abil saad arvutada kõiki töötasuga seotud makse ning teha sobivad valikud algandmete täpsustamiseks, olgu selleks tulumaksuvaba miinimumi arvestamine või kogumispensioni määra kindlakstegemine. Vali, mida kasutada lähteandmetena ning arvuta palgafondi, bruto ja neto palka (2023. aasta maksude alusel).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palgaarvestusega seotud viited

Siin on loetletud bruto ning neto töötasu ja maksude arvutamisega seotud seadused, mis kehtivad käesoleval 2023. aastal.

Bruto vs neto palk vs palgafond

Brutopalk on töölepingus kokku lepitud (ja töölepingu seadusele vastav) tasu, mis sisaldab töötaja poolt makstavaid tööjõumakse (Eestis tasub need tavaliselt tööandja töötaja eest) ja netopalka: brutopalk = netopalk + töötaja tulumaks + töötaja töötuskindlustusmakse + töötaja kogumispension.
Netopalk on “puhtalt kätte” saadav tasu, millelt on juba kinni peetud ja tasutud kõik tööjõumaksud.
Palgafond ehk tööandja kulu on summa, mis sisaldab lisaks brutopalgale veel tööandja poolt makstavat töötuskindlustumakset ja sotsiaalmaksu. Palgafond = brutopalk + tööandja töötuskindlustusmakse + sotsiaalmaks.

Back To Top