skip to Main Content

Eesti miinimumpalk

2021. aastal on miinimumpalga määraks 584 eurot kuus ehk 3,48 eurot tunnis (2021. aasta miinimumpalk jäi 2020. aasta tasemele vastavalt tööandjate ja ametiühingute kokkuleppele. 2020. aastal moodustas alampalk 584 eurot, ja seega minimaalne tunnitasu oli 3,48 eurot.) 2022. aastal tõuseb alampalk 654 euroni (tunnitasu vastavalt 3,87 euroni).

Eelmistel aastatel oli alampalk järgmine:

Aasta Alampalk
2012 290€
2013 320€
2014 355€
2015 390€
2016 430€
2017 470€
2018 500€
2019 540€
2020 584€
2021 584€
2022 654€

Keskmine brutokuupalk

Septembris 2021 oli Eestis keskmine palk 1563 eurot. Statistikaameti andmetel oli III kvartali keskmine töötasu 1553 eurot. Rahandusministeeriumi prognoosi järgi pidi keskmine palk 2020. aasta lõpuks saavutama 1422 euro taseme. Tegelikult oli aasta keskmine brutopalk 1448 eurot. 2021. aastaks prognoosib Eesti Pank keskmise töötasu suuruseks 1428 eurot.

Aasta Keskmine palk
2006 601€
2007 725€
2008 825€
2009 784€
2010 792€
2011 839€
2012 887€
2013 949€
2014 1005€
2015 1065€
2016 1146€
2017 1221€
2018 1310€
2019 1407€
2020 1448€
2021 I kvartal 1473€
2021 II kvartal 1538€
2021 III kvartal 1553€

 

Tegemist on brutosummadega, millest saab netopalga ja tööandja kogukulu välja arvutada palgakalkulaatori abil.

Back To Top