skip to Main Content

Eesti miinimumpalk

2022. aastal oli miinimumpalga määraks 654 eurot kuus ehk 3,86 eurot tunnis.

2023. aastal tõusis alampalk 725 euroni (tunnitasu vastavalt 4,31 euroni).

2024. aastal peaks miinimumpalk tõusma veel 95 euro võrra ning moodustama 820 eurot.

Eelmistel aastatel oli alampalk järgmine:

Aasta Alampalk
2012 290€
2013 320€
2014 355€
2015 390€
2016 430€
2017 470€
2018 500€
2019 540€
2020 584€
2021 584€
2022 654€
2023 725€
2024 820€

Keskmine brutokuupalk

Aastal 2022 oli Eestis keskmine palk 1685 eurot. Statistikaameti andmetel oli IV kvartali keskmine töötasu 1775 eurot. Rahandusministeeriumi prognoosi järgi pidi keskmine palk 2022. aasta lõpuks saavutama 1718 euro taseme. Tegelikult oli aasta keskmine brutopalk 33 eurot väiksem.

Aasta Keskmine palk
2006 601€
2007 725€
2008 825€
2009 784€
2010 792€
2011 839€
2012 887€
2013 949€
2014 1005€
2015 1065€
2016 1146€
2017 1221€
2018 1310€
2019 1407€
2020 1448€
2021 1548€
2022 1685€
2023 I kvartal 1741€
2023 II kvartal 1873€
2023 III kvartal 1812€

Tegemist on brutosummadega, millest saab netopalga ja tööandja kogukulu välja arvutada palgakalkulaatori abil.

Back To Top