skip to Main Content

Teadmiseks.ee privaatsuspoliitika

Teadmiseks.ee on informatsiooniline veebileht, mis annab külastajatele võimaluse teha neile vajalikke arvutusi ja saada vastuseid neid huvitavatele küsimustele.

Kuna veebilehe eesmärgiks on inimeste abistamine, mitte andmete kogumine, külastajate poolt veebilehel sisestatud andmeid ei salvestata. Samuti ei koguta teie teadmata informatsiooni, mida võib kasutada teie identifitseerimiseks või leidmiseks.

Veebileht töötleb vaid sellist infot, mida külastajad ise veebilehte kasutades avaldavad, näiteks:

  • küpsised (ja muud andmed reklaamide isikupärastamiseks);
  • statistilised demograafilised andmed.

Käesolevaid andmeid kasutab kolmanda osapoolena Google külastaja kogemuse parendamiseks isikustatud reklaamide näitamise teel.

Google AdSense poliitika originaaltekst inglise keeles:

  • Third party vendors, including Google, use cookies to serve ads based on a user’s prior visits to your website.
  • Google’s use of the DoubleClick cookie enables it and its partners to serve ads to your users based on their visit to your sites and/or other sites on the Internet.
  • Users may opt out of the use of the DoubleClick cookie for interest-based advertising by visiting Ads Settings.
Back To Top