skip to Main Content

Teadmiseks.ee on mõeldud eelkõige tavakasutajatele kasuliku info pakkumiseks. Samas pakume ka reklaamiandjatele võimaluse oma teenuste või kaupade reklaamimiseks meie lehel.

Saame pakkuda kasuliku infoga lehe loomist teile viitava sisuga või päise bänneri lisamist.

Külastatavus

Viimaste andmete järgi külastab veebilehte umbes 100 000 kasutajat kuus ning nende arv jätkuvalt kasvab.

Hind

Reklaami hinnapäringu saamiseks võtke meiega ühendust soovitud lahendusega. Bännerireklaam algab alates 5 eurost 1000 näitamise kohta.

Back To Top