skip to Main Content

Kehamassiindeks ja selle arvutamine

Kehamassiindeks (KMI või BMI, ingl.k. body mass index) väljendab inimese kehakaalu ja pikkuse suhet. Selle arvutamisel jagatakse kehakaal kilogrammides pikkuse ruuduga meetrites. Käesolev valem sobib täiskasvanutele (kes ei ole rasedad ega tegevsportlased, kuna nende puhul on rasvaprotsendi norm suhteline või ei ole teada). KMI peetakse normaalseks vahemikus 19-25. Väärtus alla 18,5 viitab alakaalule, üle 25 ülekaalule ning üle 40 tervisele ohtlikule rasvumisele. Oma kehamassiindeksi saad arvutada alloleva kalkulaatori abil.

Kehamassiindeksi (KMI) kalkulaator

Tabel

Vähem kui 16 Tõsine alakaal
16 kuni 16,99 Keskmine alakaal
17 kuni 18,49 Kerge alakaal
18,5 kuni 24,99 Normaalkaal
25 kuni 29,99 Ülekaal
30 kuni 34,99 Rasvumise 1. klass
35 kuni 39,99 Rasvumise 2. klass
Üle 40 Rasvumise 3. klass

KMI valem

KMI = kaal (kg) / pikkus (m)²
Näide: kaaludes 75 kg ja olles pikkusega 174 cm on kehamassiindeksi arvutuskäik järgmine: 75 / (1.74²) = 24.77 ehk normaalkaalu ülemise piiri juures.

Kuidas arvutada kehamassiindeksit?

KMI saamiseks kasutada eelolevat valemit – jaga oma kaal kilodes sinu pikkuse ruuduga meetrites.

Milline KMI on normaalkaaluga?

Normaalkaaluga on kehamassiindeks 18,5 kuni 24,99.

Back To Top