skip to Main Content

Enne lapsehoolduspuhkusele minekut on naisel vastavalt Töölepinguseadusele õigus saada kuni 140 kalendripäeva rasedus- ja sünnituspuhkust.

Rasedus- ja sünnituspuhkus

Käesolevat puhkuseliiki saab kasutada 30-70 päeva enne eeldatavat sünnitamise kuupäeva, mille määrab sünnituslehega arst, kelle juures on naine rasedusega arvel. Kui jääda rasedus- ja sünnituspuhkusele vähemalt 30 päeva enne sünnituse tähtaega, saab naine hüvitist kõigi 140 kalendripäeva eest. Hiljem puhkusele jäädes aga arvutatakse päevade arv 140 kalendripäevast maha.

Vanemahüvitis 2019. aastal

Peale sünnituspuhkuse läbi saamist tuleb sotsiaalkindlustusametile esitada avaldus vanemühivitise saamiseks, mida makstakse 435 päeva alates sünnituslehe lõpupäevale järgnevast päevast või lapse 18 kuu vanuseks saamiseni (kui emal ei olnud õigust sünnitushüvitisele).

Vanemahüvitis arvutatakse igale saajale vastavalt tema eelnevale sissetulekule, kuid kehtivad ka vanemahüvitise määrad, mis on 2019. aastal:

 • eelneval aastal tulu saamata – 500 eurot;
 • eelneval aastal kuutuluga alla miinimumpalga – 540 eurot;
 • maksimaalne suurus on üle-eelmise aasta Eesti keskmise palga kolmekordne summa – 3319,80 eurot.

Lapsehoolduspuhkuse kasutamise õigus

Emal või isal (ainult ühel vanematest korraga) on õigus saada lapsehoolduspuhkust kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni ühes osas või osade kaupa igal ajal. Kui vanemalt on ära võetud vanemaõigused või juhul, kui laps elab hoolekandeasutuses, pole ka vanemal lapsehoolduspuhkuse õigust. Tööandjat tuleb teavitada lapsehoolduspuhkusest vähemalt 14 päeva ette.

Lapsehoolduspuhkusele jäämise kord

 1. Rasedus- ja sünnituspuhkus
 2. Lapse sünd ja sünni registreerimine kohalikus omavalitsuses
 3. Sünnitoetuse avalduse esitamine
 4. Vanemahüvitise avalduse esitamine
 5. Lapsehoolduspuhkuse avalduse esitamine ja selle algus

Avalduse kirjutamine

 1. Vormista avaldus valgele paberilehele A4 formaadis;
 2. Vasakult ülevalt alustades märgi oma tööandja nimi;
 3. Pealkirjaks märgi AVALDUS;
 4. Sõnasta oma soov ja märgi lapsehoolduspuhkuse algus- ja lõppkuupäevad;
 5. Märgi oma nimi;
 6. Lisa oma allkiri ja avalduse koostamise kuupäev.

Lapsehoolduspuhkuse avalduse näidis

Lapsepuhkuse avalduse näidis

Link allalaadimiseks: lapsehoolduspuhkuse avaldus näidis (PDF)lapsepuhkuse avaldus (DOC).

Samas võid kasutada ka meie üldist puhkuseavalduse näidist.

Back To Top