skip to Main Content

Viète’i teoreem

Viète’i valemid on avaldised üldise algebralise võrrandi kordajate leidmiseks võrrandi lahendite järgi.

Viète’i valemid ruutvõrrandi lahendamisel

Üldkujulisel ruutvõrrandil ax2+bx+c=0 on kaks lahendit x1 ja x2, mis rahuldavad järgmisi võrdusi:

x1 + x2=b/a

x1 * x2 = c/a

Taandatud ruutvõrrandil x2+px+q=0 lahendid aga rahuldavad järgmisi võrdusi:

x1 + x2=−p

x1 * x2 = q

Back To Top