skip to Main Content

Trapets on kumer nelinurk, mille kaks külge (alused) on paralleelsed ja ülejäänud kaks külge (haarad) ei ole omavahel paralleelsed.

Trapetseid on kolm liiki:

  • erikülgne trapets, mille haarad on erineva pikkusega;
  • võrdhaarne trapets, mille haarad on võrdsed ja alusnurgad on võrdsed;
  • täisnurkne trapets, mille lühem haar on risti alustega.

trapets

Trapetsi ümbermõõt

Trapetsi ümbermõõdu valem: P = a + b + c + d,

kus a, b, c, d – trapetsi küljed.

Trapetsi ümbermõõdu arvutamine

a =
b =
c =
d =
P =

Trapetsi pindala valem

Trapetsi pindala võrdub selle kahe aluse keskmise ja kõrguse korrutisega, ehk: S = [(a+b)/2]*h,
kus a ja b on trapetsi alused, h – trapetsi kõrgus.

Trapetsi pindala arvutamine

a =
b =
h =
S =
Back To Top