skip to Main Content

Silinder on pöördkeha, mille moodustab ristkülik või ruut, mis pöörleb ümber oma ühe külje.

silinder

Silindri pindala

Silindri täispindala võrdub põhjapindalate ja külgpindala summaga. Silindri pindala valem on: S = 2πr2 + 2πrh,

kus π on pii (ehk Archimedese konstant, väärtusega ~3.14159), r – silindri raadius, h – silindri kõrgus.

Silindri põhjapindala valem on πr2, mis on tavaline ringjoone pindala (silindri täispindala arvutamisel arvestatakse kahe põhja pindalat).

Silindri külgpindala (ilma põhjadeta) valem on 2πrh.

Silindri ruumala

Silindri ruumala valem: V = πr2h,

kus π on pii (ehk Archimedese konstant, väärtusega ~3.14159), r – silindri raadius, h – silindri kõrgus.

Silindri pindala ja ruumala arvutamine

r =
h =
S =
V =
Back To Top