skip to Main Content
Rööpkülikuks nimetatakse paralleelsete vastaskülgedega nelinurka.

rööpkülik

Rööpküliku omadused

  • Vastasküljed on paralleelsed;
  • Vastasküljed on võrdsed;
  • Diagonaalid poolitavad üksteist;
  • Diagonaalid jaotavad rööpküliku kaheks võrdseks kolmnurgaks;
  • Vastasnurgad on võrdsed;
  • Lähisnurkade summa on 180°.

Erijuhud:

  • Romb – rööpkülik, mille kõik küljed on võrdsed;
  • Ristkülik – rööpkülik, mille kõik nurgad on võrdsed;
  • Ruut – rööpkülik, mille kõik küljed ja kõik nurgad on võrdsed.

Rööpküliku ümbermõõt (valem)

Rööpküliku ümbermõõdu valem on: P = 2 · (a+b),

kus P on ümbermõõt, a ja b on rööpküliku küljed.

Rööpküliku ümbermõõdu arvutamine

a =
b =
P =

Rööpküliku pindala valem

Rööpküliku pindala valem on: S = a · h, 

kus S on pindala, a – rööpküliku alus, h – rööpküliku kõrgus.

Rööpküliku pindala arvutamine

Arvuta:

a =

h =

Pindala =


Back To Top