skip to Main Content

Ringi pindala ja ümbermõõdu valemid

Ring on ringjoone poolt piiratud tasandi osa, mis sisaldab kõiki punkte, mis on kas ringjoonel või ringjoone sees.

Ringi ümbermõõt ehk ringjoone pikkuse valem

Valem: C = 2 · π · r ,
kus C on ümbermõõt, r – raadius, π – pii.

Arvutamine

Ringi ümbermõõt(C):

raadius (r):

pii (π):

3.14

 

Ringi pindala valem

Valem: S = π · r2 ,
kus S on ringi pindala, r – ringi raadius, π – pii.

Ringi pindala või raadiuse arvutamine

Ringi pindala (S):

Ringi raadius (r):

pii (π):

3.14

Back To Top