skip to Main Content
Kalku.ee kolib aadressile Teadmiseks.ee

Ring on ringjoone poolt piiratud tasandi osa, mis sisaldab kõiki punkte, mis on kas ringjoonel või ringjoone sees.

Ringi ümbermõõt

Ringjoone pikkuse valem: C = 2 · π · r ,
kus C on ümbermõõt, r – raadius, π – pii.

Arvutamine

Ringi ümbermõõt(C):

raadius (r):

pii (π):

3.14

 

Ringi pindala

Valem: S = π · r2 ,
kus S on ringi pindala, r – ringi raadius, π – pii.

Pindala (või raadiuse) arvutamine

Pindala (S):

raadius (r):

pii (π):

3.14

Back To Top