skip to Main Content

Ring on ringjoone poolt piiratud tasandi osa, mis sisaldab kõiki punkte, mis on kas ringjoonel või ringjoone sees.

Ringi ümbermõõt

Ringjoone pikkuse valem: C = 2 · π · r ,
kus C on ümbermõõt, r – raadius, π – pii.

Arvutamine

Ringi ümbermõõt(C):

raadius (r):

pii (π):

3.14

 

Ringi pindala

Valem: S = π · r2 ,
kus S on ringi pindala, r – ringi raadius, π – pii.

Pindala (või raadiuse) arvutamine

Pindala (S):

raadius (r):

pii (π):

3.14

Back To Top