skip to Main Content

(Dividendi) tulumaksu arvutamine

Tulumaks on riigi poolt eraisikute ja äriühingute sissetulekult võetav maks, mis kehtiva korra järgi jaotatakse suures osas asukohapõhiselt omavalitsuste vahel. Alates 2015. aastast on Eestis kehtivaks tulumaksumääraks 20%. Teadmiseks.ee tulumaksu kalkulaator tuleb appi, kui on vaja arvutada dividendidelt või muult sissetuleku liigilt riigile makstavat tulumaksu.

Back To Top