skip to Main Content

Dividendi kalkulaator (tulumaksu arvutamiseks)

Kui suur on dividendi maksustamise tulumaksumäär aastal 2024?

Dividendidele kohalduva juriidilise isiku tulumaksu määr on 20%/80%.
Regulaarselt makstavatele dividendidele kohalduva juriidilise isiku tulumaksu määr on 14%/86% ning füüsilisele isikule makstud dividendidelt täiendavalt kinnipidamisele kuuluva tulumaksu määr on 7%.
EMTA juhis regulaarsete dividendide maksustamise kohta

Mis on tulumaks?

Tulumaks on riigi poolt eraisikute ja äriühingute sissetulekult võetav maks, mis kehtiva korra järgi jaotatakse suures osas asukohapõhiselt omavalitsuste vahel. Alates 2015. aastast on Eestis kehtivaks tulumaksumääraks 20%. Teadmiseks.ee tulumaksu kalkulaator tuleb appi, kui on vaja arvutada dividendidelt või muult sissetuleku liigilt riigile makstavat tulumaksu.

Back To Top