skip to Main Content

Käibemaksu arvutamine

Lähteandmed




Käibemaksuga seotud viited

Käibemaks (ingl.k. VAT ehk value added tax) on toote või teenuse lisandunud väärtuse maks. Allpool leiate sellega seotud kasulikud viited.

Back To Top