skip to Main Content

Vene keele ülesmärkimiseks kasutatakse tähtede komplekti, mis põhineb kirillitsal ning koosneb 33 tähest.

Tähestik

Аа, Бб, Вв, Гг, Дд, Ее, Ёё, Жж, Зз, Ии, Йй, Кк, Лл, Мм, Нн, Оо, Пп, Рр, Сс, Тт, Уу, Фф, Хх, Цц, Чч, Шш, Щщ, Ъъ, Ыы, Ьь, Ээ, Юю, Яя.

Vene klaviatuur

Kui sul ei ole arvutis vene keel lisatud, kasuta meie klaviatuuri teksti tippimiseks. Vajadusel saad selle lihtsalt mujale kopeerida.

Back To Top