skip to Main Content

Soome keele ülesmärkimiseks kasutatakse tähtede komplekti, mis põhineb ladina tähestikul ning koosneb 31 tähest.

Tähestik

Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Qq, Rr, Ss (Šš), Tt, Uu, Vv (Ww), Xx, Yy, Zz (Ž), Åå, Ää, Öö.

Võõrtähed

Tihti ei peeta tähti Š, W ja Ž iseseisvateks ning nendega algavad sõnad järjestatakse vastavalt S, V ja Z alla.

Å tähte kasutatakse rootsi nimede kirjutamisel. C, Q ja X on kasutatavad vaid võõrnimedes. B, F ja G tähti kasutatakse võõrhäälikute märkimisel.

Soome klaviatuur

Kui sinu arvutis ei ole soome keel paigaldatud või ei ole sobivaid täpitähti, kasuta soome teksti sisestamiseks meie virtuaalset klaviatuuri.

Back To Top