skip to Main Content

Lühendatud tööpäevad aastal 2020

Eesti Vabariigi Töölepingu seadusega on sätestatud tööaja lühendamine Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval. Tööpäeva lühendatakse kolme tunni võrra.

Kuupäev Nimetus
P 23.02.2020 Eesti Vabariigi aastapäevale eelnev päev
E 22.06.2020 võidupühale eelnev päev
K 23.12.2020 jõululaupäevale eelnev päev
N 31.12.2020 Uusaastale eelnev päev
Back To Top