skip to Main Content

Lühendatud tööpäevad aastal 2021

Eesti Vabariigi Töölepingu seadusega on sätestatud tööaja lühendamine Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval. Tööpäeva lühendatakse kolme tunni võrra.

Kuupäev Nimetus
23.02.2021 Eesti Vabariigi aastapäevale eelnev päev
22.06.2021 võidupühale eelnev päev
23.12.2021 jõululaupäevale eelnev päev
31.12.2021 Uusaastale eelnev päev
Back To Top