skip to Main Content

Lühendatud tööpäevad aastal 2023

Eesti Vabariigi Töölepingu seadusega on sätestatud tööaja lühendamine Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval. Tööpäeva lühendatakse kolme tunni võrra.

Kuupäev Nimetus
23.02.2023 Eesti Vabariigi aastapäevale eelnev päev
22.06.2023 võidupühale eelnev päev
23.12.2023 jõululaupäevale eelnev päev
31.12.2023 Uusaastale eelnev päev

Lühendatud tööpäeva pikkus

Tööpäeva lühendatakse kolme tunni võrra, ehk 8-tunnine tööpäev lühendatakse 5 tunnile, 12-tunnine vastavalt 9-le tunnile, jne.

Back To Top