skip to Main Content

Lühendatud tööpäevad aastal 2019

Eesti Vabariigi Töölepingu seadusega on sätestatud tööaja lühendamine Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval. Tööpäeva lühendatakse kolme tunni võrra.

Kuupäev Nimetus
L 23.02.2019 Eesti Vabariigi aastapäevale eelnev päev
L 22.06.2019 võidupühale eelnev päev
E 23.12.2019 jõululaupäevale eelnev päev
T 31.12.2019 Uusaastale eelnev päev
Back To Top