skip to Main Content

Lühendatud tööpäevad aastal 2024

Eesti Vabariigi Töölepingu seadusega on sätestatud tööaja lühendamine Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval. Tööpäeva lühendatakse kolme tunni võrra.

Kuupäev Nimetus
23.02.2024 Eesti Vabariigi aastapäevale eelnev päev
22.06.2024 võidupühale eelnev päev
23.12.2024 jõululaupäevale eelnev päev
31.12.2024 Uusaastale eelnev päev

Lühendatud tööpäeva pikkus

Tööpäeva lühendatakse kolme tunni võrra, ehk 8-tunnine tööpäev lühendatakse 5 tunnile, 12-tunnine vastavalt 9-le tunnile, jne.

Back To Top