skip to Main Content

Lühendatud tööpäevad aastal 2019

Eesti Vabariigi Töölepingu seadusega on sätestatud tööaja lühendamine Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval. Tööpäeva lühendatakse kolme tunni võrra.

KuupäevNimetus
L 23.02.2019Eesti Vabariigi aastapäevale eelnev päev
L 22.06.2019võidupühale eelnev päev
E 23.12.2019jõululaupäevale eelnev päev
T 31.12.2019Uusaastale eelnev päev
Back To Top