skip to Main Content

Eesti lipp ja lipu heiskamise kohustus

Eesti lipp
Eesti lipu heiskamine lipupäevadel ei ole 2022. aastal kehtiva Eesti lipu seaduse järgi kohustuslik. Sellegipoolest on igaühel, nii füüsilisel kui juriidilisel isikul õigus heisata Eesti lipp, järgides Eesti lipu seaduse sätteid ja lipukasutamise head tava.
Varasemate redaktsioonide järgi oli lipu heiskamine kohustuslik kolmel lipupäeval – iseseisvuspäeval, võidupühal ja taasiseseisvumispäeval.

Eesti lipupäevad aastal 2022

Kuupäev Nimetus
03.01.2022 Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev
02.02.2022 Tartu rahulepingu aastapäev
24.02.2022 iseseisvuspäev, Eesti Vabariigi aastapäev
14.03.2022 emakeelepäev
23.04.2022 veteranipäev
08.05.2022 emadepäev ja Euroopa päev
01.06.2022 lastekaitsepäev
04.06.2022 Eesti lipu päev
14.06.2022 leinapäev (lipp heisatakse leinalipuna)
23.06.2022 võidupüha
24.06.2022 jaanipäev
20.08.2022 taasiseseisvumispäev
01.09.2022 teadmistepäev
11.09.2022 (septembri teine pühapäev) vanavanemate päev
15.10.2022 (oktoobri kolmas laupäev) hõimupäev
13.11.2022 (novembri teine pühapäev) isadepäev
valimiste päev, rahvahääletuse toimumise päev

Kas lippude heiskamine lipupäevadel on kohustuslik?

Ei, kuid soovituslik vähemalt kolmel lipupäeval – iseseisvuspäeval, võidupühal ja taasiseseisvumispäeval.

Back To Top