skip to Main Content

Eesti lipp ja lipu heiskamise kohustus

Eesti lipp
Eesti lipu heiskamine lipupäevadel on eraisikutele 2024. aastal kehtiva Eesti lipu seaduse järgi kohustuslik kolmel lipupäeval: iseseisvuspäeval, võidupühal ja taasiseseisvumispäeval. Samuti on igaühel, nii füüsilisel kui juriidilisel isikul õigus heisata Eesti lipp, järgides Eesti lipu seaduse sätteid ja lipukasutamise head tava.

Eesti lipupäevad aastal 2024

Kuupäev Nimetus
03.01.2024 Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev
30.01.2024 eesti kirjanduse päev
02.02.2024 Tartu rahulepingu aastapäev
24.02.2024 iseseisvuspäev, Eesti Vabariigi aastapäev
14.03.2024 emakeelepäev
23.04.2024 veteranipäev
09.05.2024 Euroopa päev
12.05.2024 (mai teine pühapäev) emadepäev
01.06.2024 lastekaitsepäev
04.06.2024 Eesti lipu päev
14.06.2024 leinapäev (lipp heisatakse leinalipuna)
23.06.2024 võidupüha
24.06.2024 jaanipäev
20.08.2024 taasiseseisvumispäev
01.09.2024 teadmistepäev
08.09.2024 (septembri teine pühapäev) vanavanemate päev
19.10.2024 (oktoobri kolmas laupäev) hõimupäev
10.11.2024 (novembri teine pühapäev) isadepäev
valimiste päev, rahvahääletuse toimumise päev

Kas lippude heiskamine lipupäevadel on kohustuslik?

Lipu heiskamine on kohustuslik kolmel lipupäeval – iseseisvuspäeval, võidupühal ja taasiseseisvumispäeval. Ülejäänud lipupäevadel eraisikutele lipu heiskamise kohustust ei ole, kuid sellegipoolest soovituslik.

Back To Top