skip to Main Content

Eesti lipp ja lipu heiskamise kohustus

Eesti lipp
Eesti lipu heiskamine lipupäevadel on eraisikutele 2023. aastal kehtiva Eesti lipu seaduse järgi kohustuslik kolmel lipupäeval: iseseisvuspäeval, võidupühal ja taasiseseisvumispäeval. Samuti on igaühel, nii füüsilisel kui juriidilisel isikul õigus heisata Eesti lipp, järgides Eesti lipu seaduse sätteid ja lipukasutamise head tava.

Eesti lipupäevad aastal 2023

Kuupäev Nimetus
03.01.2023 Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev
30.01.2023 eesti kirjanduse päev
02.02.2023 Tartu rahulepingu aastapäev
24.02.2023 iseseisvuspäev, Eesti Vabariigi aastapäev
14.03.2023 emakeelepäev
23.04.2023 veteranipäev
09.05.2023 Euroopa päev
14.05.2023 (mai teine pühapäev) emadepäev
01.06.2023 lastekaitsepäev
04.06.2023 Eesti lipu päev
14.06.2023 leinapäev (lipp heisatakse leinalipuna)
23.06.2023 võidupüha
24.06.2023 jaanipäev
20.08.2023 taasiseseisvumispäev
01.09.2023 teadmistepäev
10.09.2023 (septembri teine pühapäev) vanavanemate päev
21.10.2023 (oktoobri kolmas laupäev) hõimupäev
12.11.2023 (novembri teine pühapäev) isadepäev
valimiste päev, rahvahääletuse toimumise päev

Kas lippude heiskamine lipupäevadel on kohustuslik?

Lipu heiskamine on kohustuslik kolmel lipupäeval – iseseisvuspäeval, võidupühal ja taasiseseisvumispäeval. Ülejäänud lipupäevadel eraisikutele lipu heiskamise kohustust ei ole, kuid sellegipoolest soovituslik.

Back To Top