skip to Main Content

Eesti keele ülesmärkimiseks kasutatakse tähtede komplekti, mis põhineb ladina tähestikul ning koosneb 32 tähest.

Eesti keele tähestik

Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Šš, Zz, Žž, Tt, Uu, Vv, Ww, Õõ, Ää, Öö, Üü, Xx, Yy.

Võõrtähed eesti tähestikus

Tähestikus on 9 võõrtähte, mida kasutatakse võõrnimede, võõrnimetuletiste ja võõrkeelsete sõnade kirjutamisel:

Cc, Ff (eff), Qq, Šš (šaa), Zz (zett), Žž (žee), Ww (kaksisvee), Xx, Yy (igrek)

Eesti klaviatuur

Kui sinu poolt kasutataval arvutil puudub eesti keel või ei tööta mõned täpitähed, kasuta teksti sisestamiseks meie klaviatuuri.

Mitu tähte on tähestikus

Eesti keele tähestikus on 32 tähte, millest 9 on võõrtähed.

Back To Top