skip to Main Content

Eesti keele ülesmärkimiseks kasutatakse tähtede komplekti, mis põhineb ladina tähestikul ning koosneb 32 tähest.

Tähestik

Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Šš, Zz, Žž, Tt, Uu, Vv, Ww, Õõ, Ää, Öö, Üü, Xx, Yy.

Võõrtähed

Tähestikus on 9 võõrtähte, mida kasutatakse võõrnimede, võõrnimetuletiste ja võõrkeelsete sõnade kirjutamisel:

Cc, Ff (eff), Qq, Šš (šaa), Zz (zett), Žž (žee), Ww (kaksisvee), Xx, Yy (igrek)

Eesti klaviatuur

Kui sinu poolt kasutataval arvutil puudub eesti keel või ei tööta mõned täpitähed, kasuta teksti sisestamiseks meie klaviatuuri.

Back To Top