skip to Main Content

Newtoni seadused on kolm fundamentaalset füüsikalist loodusseadust, mis kirjeldavad kehale mõjuvat jõudu ja keha liikumist sellele mõjuvate jõudude toimel ning sellega panevad aluse dünaamikale ja klassikalisele mehaanikale, mille tõttu neid nimetatakse ka mehaanika põhiseadusteks.

Newtoni I seadus – inertsiseadus

Esimene seadus: Kui kehale mõjuvate jõudude resultant on null (s.t. kui kehale ei mõju üldse jõude või sellele mõjuvad jõud tasakaalustavad üksteist), on keha kas paigal või liigub ühtlaselt ja sirgjooneliselt.

 

Newtoni II seadus – dünaamika põhiseadus

Teine seadus: kehale mõjuv jõud võrdub keha massi ja selle jõu poolt kehale antud kiirenduse korrutisega:

F = m · a,

kus F on jõud, m – mass, a – kiirendus.

 

Newtoni III seadus – mõju ja vastasmõju seadus

Kolmas seadus: kaks keha mõjutavad teineteist suuruselt võrdsete vastassuunaliste jõududega.

Back To Top