skip to Main Content

Newtoni I seadus – inertsiseadus

Kui kehale mõjuvate jõudude resultant on null, on keha kas paigal või liigub ühtlaselt ja sirgjooneliselt.

 

Newtoni II seadus

kehale mõjuv jõud võrdub keha massi ja selle jõu poolt kehale antud kiirenduse korrutisega:

F = m · a,

kus F on jõud, m – mass, a – kiirendus.

 

Newtoni III seadus

Kaks keha mõjutavad teineteist suuruselt võrdsete vastassuunaliste jõududega.

Back To Top