skip to Main Content

Mis on kiirus?

Kiirus on füüsikaline suurus, mis näitab, kui palju muutub liikuva keha asukoht ruumis ajaühiku jooksul.

Kiiruse tähis v tuleneb ladinakeelsest sõnast vēlōcitās, mis tähendabki kiirust.

Kiiruse mõõtühik on m/s (meeter sekundis).

Kiiruse valem

Kiiruse valemiks on v = s/t,

kus v on kiirus, s – teepikkus, ning t – aeg.

Kiiruse arvutamine teepikkuse ja aja järgi

Arvuta:

s =

t =

Kiirus =


Keskmine kiirus

Mitteühtlasel liikumisel saab keskmist kiirust leida sarnase valemiga: v = Δs/Δt

Back To Top