skip to Main Content

Motivatsioonikirja eesmärk on tööotsija konkreetsele ametikohale kandideerimise motivatsiooni kirjeldamine. Tavaliselt peaks see mahtuma ühele A4 leheküljele ning vastama tööandja küsimusele, miks just sina sobid vastavale ametikohale.

Motivatsioonikirja kirjutamine

  1. Vormista motivatsioonikiri A4 lehele;
  2. Vasakult ülevalt alustades märgi adressaat, kelle poole pöördud. Tavaliselt on selleks töökuulutuses märgitud kontaktisik või otse ettevõttele kirjutades käesoleva ettevõtte juriidiline nimetus;
  3. Alusta sissejuhatusest, milles märgid pöördumise põhjuse ja üldise informatsiooni;
  4. Järgmises lõigus peaksid kirjutama oma töökogemusest, haridusest ja oskustest, mis on vajalikud antud töökohal hakkama saamiseks. Spikrina võid kasutada ka töökuulutust, milles on tavaliselt nõudmised kandidaadile välja toodud;
  5. Seejärel kõrvuta ennast pakutava ametikohaga ning põhjenda, miks peaks ettevõte just sinu tööle võtma;
  6. Lõpeta kokkuvõtva lõiguga oma valmiduse kohta lisaküsimustele vastata ja kohtuda;
  7. Ära unusta lisada kirjale oma CV ning saada motivatsioonikiri tööandjale.

 

Motivatsioonikirja näidis

motivatsioonikiri

Link allalaadimiseks: motivatsioonikirja näidis (PDF), motivatsioonikiri (DOC).

Kuidas kirjutada motivatsioonikirja kooli või ülikooli?

Vähesteks erinevusteks tööle ja kooli kirjutatava motivatsioonikirja vahel on see, et viimases ei pea märkima oma töökogemustest ja CV-st, vaid pigem tuleks keskenduda oma isiksusele ning sellele, mis sind teistest eristab. Näiteks sellele, miks oled huvitatud just sellest koolist (saavutused, tulemused, keskendumine teatud aladele, õpetajad, jms) ning kuidas see viib sind tulevastele eesmärkidele lähemale.

Back To Top