skip to Main Content

Kaaskirja eesmärk on toetada tööotsija CV-s näidatud andmeid ning anda vastus tööandja küsimusele: “Miks oled just Sina kõige sobivam kandidaat pakutavale ametikohale?”. Kui töökohale kandideerides on küsitud kaaskirja (isegi kui see on soovituslik), siis kindlasti leia aeg selle kirjutamiseks, kuna sel juhul saad ennast teistest kandidaatidest rohkem esile tõsta ning oma sobivusest töökohale oma sõnadega rääkida.

Kaaskirja kirjutamine

  1. Vormista kaaskiri A4 lehele (e-kirja saatmisel võid sisu otse kirja sisestada);
  2. Vasakult ülevalt alustades märgi adressaat, kelle poole pöördud. Tavaliselt on selleks töökuulutuses märgitud kontaktisik või otse ettevõttele kirjutades käesoleva ettevõtte juriidiline nimetus;
  3. Alusta sissejuhatusest, milles märgid pöördumise põhjuse ja üldise informatsiooni;
  4. Järgmises lõigus peaksid välja tooma oma töökogemuse, hariduse ja oskused, mis vastavad antud töökoha nõudmistele. Spikrina võid kasutada töökuulutust, kus on kõik nõudmised tavaliselt välja toodud;
  5. Põhjenda, miks peaks ettevõte just sinu tööle võtma;
  6. Lõpeta kokkuvõtva lõiguga oma valmiduse kohta lisaküsimustele vastata ja kohtuda;
  7. Lisa kirjale oma resümee ning saada kaaskiri tööandjale.

Kaaskirja näidis

Kaaskirja näidis

Link allalaadimiseks: kaaskirja näidis (PDF)kaaskiri (DOC).

Back To Top