skip to Main Content

Kaaskirja eesmärk on toetada tööotsija resümees kirjutatud andmeid ning anda vastus tööandja küsimusele: “Miks oled just Sina kõige sobivam kandidaat pakutavale ametikohale?”.

Kaaskirja koostamine

  1. Vormista kaaskiri A4 lehele (e-kirja saatmisel võid sisu otse kirja sisestada);
  2. Vasakult ülevalt alustades märgi adressaat, kelle poole pöördud. Tavaliselt on selleks töökuulutuses märgitud kontaktisik või otse ettevõttele kirjutades käesoleva ettevõtte juriidiline nimetus;
  3. Alusta sissejuhatusest, milles märgid pöördumise põhjuse ja üldise informatsiooni;
  4. Järgmises lõigus peaksid välja tooma oma töökogemuse, hariduse ja oskused, mis vastavad antud töökoha nõudmistele. Spikrina võid kasutada töökuulutust, kus on kõik nõudmised tavaliselt välja toodud;
  5. Põhjenda, miks peaks ettevõte just sinu tööle võtma;
  6. Lõpeta kokkuvõtva lõiguga oma valmiduse kohta lisaküsimustele vastata ja kohtuda;
  7. Lisa kirjale oma resümee ning saada kaaskiri tööandjale.

Kaaskirja näidis

Kaaskirja näidis

Link allalaadimiseks: kaaskirja näidis (PDF)kaaskiri (DOC).

Back To Top